بهینه سازی پورتفولیوی تولید محصولتهیه، اصلاح و بهبود سبد محصول شزکت های دارویی به صورت تضمینی با نگاه افزایش سهم بازار و ارتقا بازدهی