درباره ما

موسسه هزاره سوم (داروسازان آینده نگر هزاره سوم) در سال 1393 با ماموریت آموزش، تحقیق و توسعه، کارآفرینی، مدیریت تکنولوژی و انتقال دانش فنی تاسیس شد.

معرفی

about us

درباره هزاره سوم

موسسه هزاره سوم (داروسازان آینده نگر هزاره سوم) در سال 1393 با ماموریت آموزش، تحقیق و توسعه، کارآفرینی، مدیریت تکنولوژی و انتقال دانش فنی تاسیس شد. شاکله نیروی انسانی شرکت مشتمل بر 15 نفر از متخصصین در حوزه های داروسازی صنعتی، مدیریت و اقتصاد دارو، داروسازی بالینی، شیمی دارویی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و مدیریت بازاریابی می باشد. در حال حاضر این موسسه در زمینه های مختلف حوزه دارو و زیر ساخت های سلامت با اتصال به مراکز علمی وتحقیقاتی معتبر دنیا، مشغول ارائه خدمات به جامعه داروسازی و پزشکی کشور است. آزمایشگاه این موسسه، با دارا بودن پیشرفته ترین دستگاه های مرتبط در حوزه R & D دارویی مشغول فعالیت بوده و آماده همکاری با کلیه فعالان حوزه صنعت، تجارت، دارو و غذا و تجهیزات پزشکی می باشد.

خدمات هزاره سوم

موسسه هزاره سوم مجموعــهای گســتردهای از خدمــات را بــه شــرکتهای داروســازی ارائــه میدهــد. بــه عنــوان نمونــه شــاخصههایی کــه مــا بــا آنهــا شــناخته شــدهایم بهشــرح زیــر می‌باشــد.

توسعه محصول

- فرمولاسیون
- اصلاح فرمولاسیون
- ارزیابی اولیه فرمولاسیون شامل مطالعات پایداری اولیه
- مطالعات بالینی وپیش بالینی
- مطالعات هم ارزی زیستی

مدیریت و اقتصاد دارو

- مدیریت تکنولوژی شامل انتقال تکنولوژی، تحت لیسانس و تولید مشترک
- تدوین و تهیه Business Plan و Marketing Plan
- تدوین برنامه استراتژیک میان مدت و طولانی مدت

تهیه SOPs

- بازنگری و اصلاح SOP ها
- نگارش SOP جدید
- فراهم نمودن تضمین کیفیت SOP ها
- فراهم نمودن امکان بازنگری سالانه SOP ها

رگولاتوری

- تهیه پرونده دارویی در فرمت CTD [Common Technical Document] و DMF [Drug Master File]
- تهیه CEP [Certificate of Suitability]
- تهیه SMF [Site Master File]
- دریافت [IRC [Iran Registration Code

خدمات تحلیل هزینه

- هزینه – اثر بخشی
- هزینه – منفعت
- هزینه – ارجحیت

مدیریت پروژه

- طراحی مفهومی پروژه ها
- Standard Operation Services
- Continuous Quality Management System

بهینه سازی پورتفولیوی تولید محصول

تهیه، اصلاح و بهبود سبد محصول شزکت های دارویی به صورت تضمینی با نگاه افزایش سهم بازار و ارتقا بازدهی

آزمون های فیزیکو شیمیایی

- تعیین مقدار عناصر فلزی و فلزات سنگین
- آزمون های فیزیکوشیمیایی بر روی مواد اولیه و فراورده های دارویی، مکمل و غذایی

آموزش

برگزاری دوره های تدوین Business Plan، Marketing Plan، تدوین CTD، Quality Assurance، آموزش اصول تطبیقی GMP با مکاتب FDA، MHRA، DEA، OSHA، ICH و ISO

services

آزمایشگاه هزاره سوم

مقاله تستی شماره 2

مقاله تستی شماره 2مقاله تستی شماره 2مقاله تستی شماره 2مقاله تستی شماره 2مقاله تستی شماره 2
سه شنبه 4 مرداد ماه 1390

مقاله تستی شماره 1

مقاله تستی شماره 1مقاله تستی شماره 1مقاله تستی شماره 1مقاله تستی شماره 1مقاله تستی شماره 1مقاله تستی شماره 1مقاله تستی شماره 1مقاله تستی شماره 1مقاله تستی شماره 1مقاله تستی شماره 1
یکشنبه 2 مرداد ماه 1390

عضویت در خبرنامه